Blue Flower

50. De Goede Verwachting, Green Point